Moravský kras


Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně

Moravský kras s krápníkovými jeskyněmi a propastí Macochou přitahuje každoročne statisíce návštěvniků. Na ploše 100 km2 se nachází přes 1200 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti (Balcarka, Kateřinská, Sloupsko-sošůvská, Punkevní a Výpustek). Chráněnou krajinnou oblastí byl Moravský kras vyhlášen roku 1956. Středobodem oblasti je Skalní mlýn, kde najdete informační kancelář, prodejnu lístků a suvenýrů, půjčovnu kol a správu CHKO (http://www.cavemk.cz/). Doporučujeme rezervovat si lístky včas, a to hlavně pro návštěvu Punkevních jeskyní.

Jeskyně Balcarka se nachází na východním okraji Moravského krasu jižně od Ostrova u Macochy. Z její historie stojí za zmínku osídlení skupinou lovců před 15 000, po které zde zůstalo ohniště, množství kostí zvířat a jednoduchých zbraní. Dnes jsou tyto nálezy součástí archeologické a paleontologické sbírky Moravského muzea v Brně. A dále pak od roku 1923 postupné odkrývání jednotlivých částí jeskyně. Balcarka byla otevřena po dvouleté pauze, kterou si vyžádala generální rekonstrukce, během které byla nahrazeny původní konstrukce novými chodníky, zabradlími a elektrickými rozvody. Díky své krápnikové výzdobě patří k nebohatší jeskyni Moravského krasu. Tvoří složitý systém dvou výškových úrovné s vysokými dómy. Doba prohlídky je asi 60 minut a délka trasy 720 metrů.

Kateřinská jekyne

Kateřinská jekyne

Kateřinskou jeskyni najdeme asi 300 metrů od informačního centra Skalní mlýn. I v této jeskyni žil člověk starší doby kamenné, což dokazují četné pozůstatky kostí zvířat, zejména medvědů. Moderní historie jeskyně se začala psát počátkem 20. století objevem nové Kateřinské jeskyně a už roku 1910 je otevřena prvním návštevníkům. V současnosti nabízí neobvyklou krápníkovou výzdobu, ale hlavním znakem Kateřinské jeskyně je v minulosti časté řícení stropů, které dalo vzniknout největším kamenným dómům Moravského krasu. K atraktivním prvkům patří útvary Čarodějnice a Bambusový lesík. Doba prohlídky je asi 30 minut a délka trasy 430 metrů.

Punkevní jeskyně mají vstup v Pustém žlebu, asi 2 km od Skalního mlýna, odkud můžete použít elektrický vláček. Jeskyně byly důkladně prozkoumána skupinou profesora Karla Absolona, která odkryla v letech 1909-1933 nejprve suchou část a později vodní cestu. Jeskyně lákají svými rozlehlými dómy a chodbami, které ústí na dno propasti Macocha. Část trasy návštěvníci absolvují v motorových člunech po podzemní říčce Punkvě, během níž navštíví nejkrásnější dóm – Masarykův. Ojediněle, v případě zvýšení stavu vody v jeskyních, se prohlídka zkrátí. Délka chodeb Punkevních jeskyní čítá více než 30 km a proto patří k nejdelším jeskynním systémům v České republice. Doba prohlídky je asi 60 minut, délka trasy  800 metrů a délka vodní plavby je 450 metrů.

jekyně Výpustek

jekyně Výpustek

Bludiště chodeb a dómů jeskyně Výpustek vytvořil Křtinský potok. Už v 17. století vznikl první popis od mnicha Martina Alexandra Vigsia, následován prací Jana Ferdinanda Hertolda. Říká se, že v tomoto století zahynulo v jeskyni 14 odvážlivců. Na začátku 19. století bylo prozkoumáno asi 7 km cest, z nichž některé byly údajně zazděné pro nebezpečí, které představovaly. Později byly zakresleny podrobné mapy a veden speleologický průzkum. Ve 20. letech 20. století se zde těžily fosfátové hlíny. Během těžby byly odkryty nové prostory a unikátní dómem s podzemním jezerem, který se nepodařilo po válce znovu objevit. Roku 1938 zde Čs armáda zřídila muniční sklad, v průběhu války Němci továrnu na letecké motory a začátkem 60. let, po znovupřevzetí Čs armádou, tu vzniká podzemní protiatomový kryt. V listopadu 2006 se jeskyně Výpustek dostává pod Správu jeskyní Moravského krasu a v roce 2008 byla otevřena pro návštěvníky. Doba prohlídky je asi 60 minut.

Sloupsko-sošůvská jeskyně

Sloupsko-sošůvské jeskyně

Sloupsko-sošůvské jeskyně. Velké množství dómů, chodeb a podzemních propastí a menších vedlejších jeskyní s výškovým rozdíl 60 metrů, z ní činí největší jeskyni otevřenou veřejnosti v Česku. Návštěvník si může vybrat mezi dvěmi okruhy. Krátký okruh nabízí sloupskou část s cílem v jeskyni Kůlna, unikátní archeologické lokalitě, kde byly objeveny kosterní pozůstatky člověka neanderláského. Dlouhý okruh navíc představí i sošůvskou část, která se pyšní svou barevnou krápníkovou výzdobou. Podstatná část jeskyní byla upravena pro handicapované občany. Ale zpátky k výše zmíněným propastím. Jedna z nich, zvaná Stupňovitá, byla roku 1977 přemostěna a v současnosti nabízí unikátní pohled. A nesmíme opomenout Nagelovu propast, která je největší podzemní propastí u nás. Délka trasy krátkého okruhu je 890 a dlouhého okruhu je 1760 metrů.

Hloubka Macochy je 138 metrů o půdorysu 174×76 metrů. Její rozměry ji řadí k největším propastím ve střední Evropě. První písemné zmínky o Macoše jsou z roku 1663 a 1723 se uskutečnil první oficiální sestup na dno. Poté následovaly četné expedice, a to v letech 1748, 1776, 1784, 1808, 1856 a na začátku 19. století začala další etapa sestupů. Následovalo propojení s Punkevními jeskyněmi. Macocha má dva vyhlídkové můstky. První z nich, Horní můstek, je na vcholu propasti a druhý, Dolní můstek, se nalézá 92 metrů ode dna. Z Dolního můstku jsou vidět obě jezera na dně Macochy.

Fotografie: wikipedia.org

Štítky: ,

Přidejte komentář