Údržbu plynového kotle nezanedbávejte – bude topit mnohem efektivněji!


Komu by se chtělo řešit údržbu plynového kotle, když je těsně po topné sezóně, příroda se probudila a průměrné teploty konečně vystoupaly na příjemné hodnoty? Ale ruku na srdce – můžete s čistým svědomím říct, že se o svůj kotel svědomitě staráte a udržujete ho ve stoprocentní kondici? Pokud ne, je na čase začít. Zanedbané zařízení nepracuje efektivně, výrazně se zvyšuje riziko poruchy a v krajním případě může dojít k ohrožení vašeho zdraví.

O plynovém kotli se můžete dočíst, že je prakticky bezúdržbový. Profesionální topenáři však o marketingových sloganech výrobců vědí své. Oproti jiným typům kotlů sice odpadají mnohé povinnosti, ale přesto je nezbytná pravidelná kontrola, seřízení a vyčištění.

Zanedbaná údržba věští nepříjemné problémy

Díly, které při provozu přihází do styku s horkými plyny a plamenem, se průběžně zanáší uhlíkatými sloučeninami. Ty ucpávají mezery mezi plechy výměníku. Následkem tohoto jevu dochází k tvorbě bariéry mezi žebry a výměníkem tepla. Horké plyny nemohou proudit žebry a podstatně se zmenšuje obtoková plocha. Jinými slovy: výrazně se snižuje topný výkon, plynový kotel se spíná častěji a vzrůstají náklady za vytápění.

Revize a servis povinné nejsou, přesto je zvažte

Pokud plynový kotel dlouhodobě pracuje v režimu, pro jaký nebyl konstruován, hrozí porucha a roste riziko požáru. Proto by měl zařízení před začátkem topné sezóny zkontrolovat odborník. Periodický servis plynových kotlů slouží jako prevence před mnohem nákladnějšími opravami.

Stejně jako elektrorevize elektrických kotlů, nejsou ani revize plynových zařízení ze zákona povinné (povinnost platí pouze pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele). Přesto je vhodné revizi alespoň jednou za dva až tři roky provést. Poplatek reviznímu technikovi se vám vrátí i s úroky: udržovaný kotel má mnohem delší životnost a nižší spotřebu.

Přidejte komentář