Dušičky, svátek všech zesnulých


Tento svátek se slaví 2. listopadu. Lidé se modlí za své zemřelé blízké. Na dušičky nosí lidé na hroby svých blízkých věnce a kytice, zkrátka je to den, kdy vzpomínáme.
Tento svátek se dodržuje především v zemích s křesťanskou tradicí. Spolu s květinami lidé rozsvěcují svíčku, která má symbolizovat život. Proto na hrob patří živé květiny, nikoliv květiny umělé. Lidé si takto připomínají víru v něco vyššího, v to, že smrtí život nekončí.
V České republice patří tento den k jedněm z mála, které slaví křesťané i nevěřící.
V minulosti lidé věřili tomu, že duše zemřelých opouští na jednu noc očistec plný plamenů. V očistci si měly dušičky odpykat hříchy. Právě z toho důvodu plnili domácí lampy místo oleje máslem. Dušičky, které očistec opustily si tak mohly zchladit své popáleniny. Dušičky se vracely zpět do plamenů ve chvíli, kdy začal ráno zvonit kostel a svolávat na mši.
Lidé věřili, že díky modlitbě za své zemřelé, jim budou hříchy snadněji odpuštěny. Za stejným účelem vhazovali lidé večer do ohně různé potraviny, kterými chtěli vykoupit duše mrtvých.
Hospodyňky také pekly housky, na kterých byl kříž. Dále se peklo čtyřhranné pečivo, které bývalo plněné povidly nebo mákem. Říkalo se mu dušičky a ti bohatí je dávali chudým lidem nebo žebrákům, kteří stáli okolo kostela.
Tento svátek se slaví z toho důvodu, že lidé své předky uctívali, mnohdy převáželi při stěhování jejich ostatky a promlouvali k nim, věřili, že jim dokážou duše zemřelých pomoci a poradit. Takto se chtějí zemřelým alespoň částečně odvděčit, poděkovat jim, pomodlit se za ně a prokázat jim úctu.
Většina těchto tradic se již nedodržuje. Zachována byla pouze jediná a to ta, že lidé chodí na dušičky na hřbitov a kladou věnce a květiny na hroby.

Štítky:

Přidejte komentář