Osvojit nebo adoptovat?


Důvody k přijmutí „cizího“ člena rodiny mohou být různé. Ať už je jedním z důvodu touha po vlastním dítěti, která zůstává nenaplněna nebo přání poskytnout „skutečný“ domov človíčkovi, který se od svých biologických rodičů takového „luxusu“ nedočkal.

Samozřejmě si nejprve musíte uvědomit vy sama s partnerem, jestli opravdu máte na to, přijmout dalšího člena domácnosti. Musíte počítat s tím, že dítě má už své genetické předpoklady od svých biologických rodičů a vy dítko můžete svou výchovou pouze rámcově „formovat“. Pokud se chcete na tuto cestu vydat, pak směle do toho.

Kdo může žádat

Osvojení, nebo-li adopce, je státem ošetřená náhradní forma rodinné péče. Osvojit (adoptovat) dítě je nejsnazší pro manželský pár. Adopce se však nemusejí vzdávat ani páry, které jsou nesezdané. Stačí prokázat délku a stabilitu vztahu. Jistou šanci mají i jednotlivci, kteří projdou sítem výběru.

Jsme vhodní?

Ať už vaše kroky povede k adopci cokoliv, na úřednickou bariéru narazíte tak jako tak.

Papírování, testů a prověřování je opravdu požehnaně. Kolotoč začne na odboru péče o dítě na příslušném okresním úřadě, kde si vyzvednete formulář a sepíšete vlastní žádost, ke které je nutné doložit různé doklady jako doklad příjmu, fotografie, výpis z rejstříků trestů atd. Seznam konkrétních dokladů vám poskytne příslušná pracovnice úřadu. Pak vás čeká rozhovor se sociální pracovnicí, na který navazuje osobní návštěva u vás doma. Dalším kolem budou psychologické testy a přednášky o náhradní rodinné péči.

Modrooká, blonďatá holčička

Vypadá to jak popis konkrétního zboží, ale i požadavky na dítě vyplňujete. Nejdéle samozřejmě čekáte na miminko, se staršími dětmi je čekací doba o drobátko kratší. Samozřejmě platí, čím větší nároky, tím déle čekáte. Některé páry na dítě čekaly i pěkných pár let.

Samotné osvojení může mít ještě dvě varianty.

Ta první je prostá, nebo-li zrušitelná. V realitě to znamená, že z pohledu státu jste sice vy zákonní zástupci dítěte, plně za něj zodpovídáte, ale nejste zapsáni v jeho rodném listu. Tam jsou zapsáni biologičtí rodiče. V závažných případech může soud toto osvojení zrušit.

Druhá varianta je osvojení nezrušitelné. Tady tato varianta vás staví do stejného postavení jako má biologický rodič. Adoptované dítko vás má zapsáno v rodném listě jako rodiče a nese vaše příjmení. Nezrušitelně osvojit nejdou miminka, ale až děti od jednoho roku. Toto osvojení nelze zrušit ani soudně.

Dítě, které je možné adoptovat, je tzv. právně volné. Ve skutečnosti to znamená, že biologičtí rodiče se vzdali práva na jeho výchovu nebo o něj v období dvou měsíců od narození nejeví žádný zájem, nebo po dobu šesti měsíců neprojevili opravdu žádný zájem. Bohužel ale stačí, když mu jednou na půl rok pošlou přání nebo ho navštíví. Z hlediska soudu je i toto považováno za zájem biologického rodiče.

Adopce na dálku

Pokud chcete pomoct, ale na dítě v domě se už z jakéhokoliv důvodu necítíte, můžete pomoci na dálku. Projekt adopcí na dálku umožňuje dětem z chudých rozvojových zemí chodit do školy, na kterou jinak nemají rodiče finanční prostředky. Vybranému dítku tak zajistíte školní poplatky, učební pomůcku a školní uniformu. Výše příspěvku je u každé organizace jiná. Adoptovat dítě na dálku může kdokoliv jednotlivec, manželský pár nebo se na ni složit i celá skupina lidí. Stačí jen kontaktovat některou z organizací, která se adopcemi na dálku zabývá. Odměnou vám budou zasílaná vysvědčení a písemná komunikace s dítětem.

Štítky: , ,

Přidejte komentář