DYS….strašák rodičů i dětí


Koupeno - ŠkolačkaJen při vyslovení těchto třech písmenek přeběhne většině rodičů dětí v předškolním věku mráz po zádech. Většina dys..funkcí se totiž s pevnou jistotou potvrdí až s nástupem povinné školní docházky.

Samozřejmě, již u dítěte v předškolním věku můžete pozorovat neurčité náznaky. Mezi nimi je například nesoustředěnost, špatná výslovnost nebo nemožnost zapamatování si jednoduché básničky či písničky. Ovšem předškolní věk je věk velice citlivý a může se jednat jen o lehkou výchylku ve vývoji dítěte, která se právě s nástupem školní docházky upraví nebo se naopak diagnostikuje některou s dysfunkcí.

Usednutí do školních lavic je zlom pro dítko i pro rodiče. Právě v tuto chvíli se projevy dys dají rozpoznat s téměř stoprocentní jistotou. Upozornit by vás na ně měla přímo učitelka, která s dítětem pracuje a tráví více „pracovních“ povinností než vy, jako rodiče.

Varovných příznaků může být několik. Mezi ty nejčastější, ze kterých se dá porucha učení posoudit je například čtení, poznávání písmen i číslic nebo špatné (zrcadlové)psaní. Samozřejmě se nejedná hned o poruchu učení, pokud trvá vašemu žáčkovi látku déle pochopit. Pokud ale nestačí vyučovací hodiny spolu s domácí přípravou, je opravdu něco špatně.

V tuto chvíli, máte-li podezření na „vadu učení“, by měli vaše kroky vést do pedagogicko – psychologické poradny. Tady s odborníkem proberete nejdříve o samotě, bez přítomnosti dítěte vaše obavy a podezření. Na další schůzce proběhne setkání s dítětem. Samozřejmě velice záleží na tom, jak dítě komunikuje, zda se nestydí apod. Na základě osobního setkání, vyšetření dítěte (může trvat více návštěv) stanoví specialista diagnózu. Poruchy učení s předponou dys však neznamenají, že je vaše dítě hloupé a nezvládne školní docházku. Jen se připravte na dvakrát takový nápor povinností nejen pro dítko, ale i pro vás.

Nejčastěji se u dětí objevuje porucha učení označována jako DYSLEXIE.

Dítko trpící dyslexií špatně rozpoznává písmenka, která si jsou podobná v psané formě, jako například b a d nebo m a n. Problém je i s pochopením a rozpoznáním hlásek, které se vyslovují stejně nebo velice podobně např. d a t. Dyslektik také v čtené formě textu nedává důraz na interpunkční znaménka nebo délku samohlásek.

Dyslexií jsou ohroženy ve větší míře děti, jejichž rodič nebo rodiče sami dyslexií trpí. Dyslexie se často projevuje u dětí nedonošených, po těžkém porodu nebo žijících v nevyhovujícím sociální prostředí. Dyslexií častěji trpí kluci než dívky.

Dyslexii nejde zcela vyléčit. Záleží na vás, jako na rodiči a psychologovi, jakou formy léčby vám doporučí.

Samozřejmostí pro vás bude pravidelná příprava do školy (nevyhnete se jí ani na druhém stupni). Učení pro dítě nesmí být nuda a vy jeho mozek budete muset stimulovat zajímavější formou než jen nudně šedou učebnicí. Hry a obrázky, to jsou pro dyslektiky vhodné formy učení.

Děti trpící dyslexií nejsou hloupé, jen jejich mozek funguje trošičku na jiné úrovni. Ani byste netušili, kolik dyslektiků zvládlo vystudovat střední, vyšší i vysoké školy. Tam kde příroda uprala, zase jinde přidala. Dyslektici mají nadmíru vyvinuté kreativní myšlení, které mohou uplatnit při výběru svého budoucího povolání např. v oblasti architektury či designu.

Dyslexie není však jedinou dys funkcí. Pokud má vaše dítě i ve druhé třídě poroblém se psaním, nemůže si vzpomenout na písmenka, píše křečovitě, různě používá velká a malá písmena….jedná se nejspíše o poruchu zvanou dysgrafie.

Poruchy matematického charakteru jako např. přehazování číslic, neschopnost sečíst nebo odečíst dvě čísla se nazývá dyskalkulie.

Přidejte komentář