Jak udržet konzumaci alkoholu na uzdě?


Život s alkoholikem není rozhodně žádnou procházkou růžovou zahradou. Dennodenní návraty z hospody, plné skříně lahví s alkoholem, věčné kocoviny, zvraty nálad a nedej bože domácího násilí. Kdo jednou nezažil, nepochopí. Proto není radno si se stavy nadměrné konzumace zahrávat, ani s pitím experimentovat.

Udržet člověka, který má sklon k pití, na uzdě, není nijak lehké. Veškeré pokusy zvládnout to ve vlastní režii obvykle končí neúspěchem a ještě větším relapsem k pití, nevyjímaje psychický propad. Alkoholik je nemocný člověk. Většinou si svůj problém uvědomuje, ale nemá sílu, odvahu nebo odhodlání jej sám řešit. Paradoxně své pití zahání pitím. Člověk se dostává do bludného kruhu, ze kterého není snadné cesty ven.

​Co je to kontrolovaná konzumace?

Léčba alkoholismu je během na dlouhou trať. V dnešní době není nutné podstupovat ústavní léčbu, ale je možné svůj problém řešit ambulantně a zcela diskrétně. Na rozdíl od hospitalizace, kde se užívá naprostá abstinence, je v ambulantní sféře možnost terapie kontrolované konzumace.

Kontrolovaná konzumace alkoholu je náročný terapeutický proces, který se zaměřuje především na posílení sebekontroly a hlubší pochopení rizikových okolností konzumace. Stěžejním úkolem je pak odhalení a ošetření psychologických příčin nadměrného pití.

​Jak se nepropít na dno?

V praxi jde o to nepropít se do těžké závislosti a udržet své zlozvyky na uzdě. Před zahájením non-abstinentní léčby je třeba absolvovat diagnostické vyšetření a zjistit míru závažnosti problému. Objednejte se do nestátního zařízení AdiCare skrze online rezervační formulář a využijte diskrétních služeb odborníků, a to na ambulantní nebo online bázi. Terapie je možné absolvovat osobně nebo i z pohodlí domova.

Přidejte komentář